406 MHz

Osobni lokator namijenjen je odašiljanju poziva u pomoć u slučajevima nezgode kada je nečiji život doveden u pitanje. Poziv u pomoć emitira se na frekvenciji od 406 MHz koja se svugdje u svijetu prati putem Cospas-Sarsat, međunarodnog satelitski orijentiranog sustava potrage i spašavanja i to 24 sata dnevno. Kada Cospas–Sarsat satelitski sustav detektira 406 MHz poziv u pomoć trenutno ga prosljeđuje zemaljskim postajama koje ga dalje prosljeđuju u nacionalne centre za traganje i spašavanje gdje se kroz nekoliko trenutaka pokreću akcije traganja i spašavanja.

Cospas–Sarsat sustav utemeljen je 1985. godine od kada je prenio pozive u pomoć i sudjelovao u 28.000 slučajeva spašavanja.

Moj PLB